Verksamhet & pedagogik

Vi arbetar i projektmodellen, det betyder att vi lyssnar in barnens intressen för att kunna utmana dem i deras lärprocesser.

Vår förskola har tre block fördelat på sju avdelningar.

Förskolan är miljöcertifierade genom vårt arbete med Grön Flagg

27 september 2016